CRADLE TO CRADLE SYSTEEM . OOK MET GEVANGENEN ?

Senator, Pol Van Den Driessche, wil burgervader worden van
Brugge. Iedereen verdient een tweede kans. Wel, mijnheer de se-
nator, wij steunen u daarin. Maar wat wordt er bedoeld met ‘ iede-
reen’ ? Ook gevangenen ? Natuurlijk, zal uw reactie zijn. Maar is
dit wel zo ?

 

En nu kom ik even met een woordje uitleg over onze titel en het
verband zal u meteen duidelijk zijn. Het cradle to cradle systeem
is een economisch cirkel systeem, waarbij alles wat gemaakt
wordt, nooit geen afval meer wordt, maar wel nieuw materiaal,
zodat het opnieuw bruikbaar is.

 

Noem het een tweede kans, een tweede leven, enz.. maar dan
is er wel een probleempje met veroordeelde gedetineerden. Wil
men van criminelen / crapulen , nieuwe criminelen / crapulen ma-
ken, of van mensen, mensen.
Zoals het er nu aan toe gaat, wordt de wereld niet verbeterd.
Integendeel, geen cirkeleconomie maar een vierkant draaiend
systeem.
Advertisements