IK KRIJG 10.000 EURO PER MAAND ! OM IN DE BAK TE ZITTEN !

Lieve lezers, nu echt niet jaloers worden. Het is zelfs geen euro-
cent teveel. Voor dat geld zou niemand dezelfde mensonterende
miserie willen ondergaan. Maar het is wel een waarheid. Januari
2016 heb ik de Belgische minister van justitie gedagvaard, omwille
van het niet naleven van zijn eigen wetten ( basiswet 2005-2006 )
En dit met een schadeclaim van 10.000 euro per maand, voor
iedere nieuwe maand, dat de wet niet wordt toegepast. Het pro-
ces komt voor in december 2017, voor de eerste keer. Volgens
eerdere Europese uitspraken, zal de staat veroordeeld worden…

 

Maar, de ganse procedure kan nog lopen tot 2020 ( beroep, cas-
satie, Europees hof..) en dan moet ik veel geluk hebben in tijd.
Nu, het kan een lekker spaarpotje worden. Nu al geraamd op zo’n
600.000 euro.

 

Een mooi huizeke, en nog een klein appartementje in Nice. Wie
zou er niet willen in de bak zitten .
Neen, ik ga nog niet naar huis.