IK VERVEL TOT EEN PAPIEREN DOSSIER !

Dit moet je echt lezen !

 

Midden de jaren ‘ 80, bouwde ik in het Aalterse Loveld, een prach-
tige villa, voor Dirk. Hij was toen al een computerspecialist, en we
babbelden samen veel over de toekomst. Dirk vertelde over de
glasvezel kabels, die de wereld zouden verbinden aan hoge snel-
heid, het http://www.-net, dat er enige jaren later zou komen. Hij ver-
telde ook dat de overheid werkte aan een super-computer,  waar
alle gegevens, van alle burgers, op terug te vinden zouden zijn, en
dat dit maximum 10 tot 15 jaar zou duren, dus nog voor de eeuw-
wisseling…

 

Inderdaad, er evolueerde heel veel. Privé-groepen, zoals winkel-
ketens enz.., lezen via uw identiteitskaart, van alles af. En dit met
bescherming van mijn privacy.

 

In 2017 kan justitie nog steeds niets van me aflezen. Wel Dirk ?
En je voorspellingen ? Ja, lieve mensen, op 19 juli zou ik kunnen
voorlopig vrij komen, maar hiervoor wenst justitie van mij een pa-
pieren dossier. Ik moet, als 67-jarige, bewijzen op papier, dat ik
pensioengerechtigde ben. Ik dacht dat dit wet was, en men dit
elektronisch kan controleren via ‘my pension’. Ik moet mijn schul-
den bewijzen, iets wat bekend is bij het ministerie van financiën.
En ik moet bewijzen, hoeveel ik ga afbetalen. Ook dat is wettelijk
geregeld, met name alles tussen je pensioenbedrag en het min.
inkomen ( wettelijk vastgelegd ).

 

Dat is justitie, werkt nog altijd als 150 jaar geleden. Veel papier,
en dan mag ik gaan. Maar ik wil dat niet. Er zijn al teveel bomen
gevallen. En Kafka is al lang dood.
Ik blijf nog liever zitten, dan één papier vuil te maken.

 

God help me, die kafkaiaanse toestanden op te lossen. Hoe het
zit met mij als mens, is niet van belang. Wel mijn paperassen.
Lieve lezer, u zal mij na 20 juli, nog steeds alleen kunnen lezen
via het net, niet in het echt, want ik ben een harde kop.
Dit statement wil ik nu wel eens maken !

 

Leve het papyrus van de Egyptenaren, leve de visie van den
Dirk !  Armoe voor justitie, andermaal.