BLONDE STOOT OP DE SOFA.

 

Ja, het is meer dan drie maand geleden, dat ik het beloofde. We
zouden een ontleding maken van de persoon, die ik niet nader bij
naam vernoem. Maar wel omschreef ik, in mijn titel ‘ Blonde stoot
gestript’, begin dit jaar. We zouden haar ontvellen als een ui, tot en
met de tranen toe.

 

Maar het heeft maanden geduurd, alvorens betrokkene wenste in
te gaan op onze uitnodiging, om op onze sofa plaats te nemen.
Omringd door foto materiaal van Socrates, Plato, Aristoteles en
Sigmund Freud, probeerde ik eerst om betrokkene zich op haar
gemak te laten voelen. Dit was geen sinecure, de spanning was te
snijden. Je voelde duidelijk dat betrokkene gestuurd was, in op-
dracht van, om zich te laten bijstaan.

 

Ik probeerde van alles, riep alle groten erbij, de oude Grieken, de
Behavionisten, Maslow, maar het ontvellen lukte maar niet. Ik
drong niet door tot de kern. Patiënte vertelde me dat ze het zo
moeilijk had om sympathie uit te stralen, en dit haar erg hinderde
in haar dagdagelijkse beroepsactiviteiten. Weliswaar lukte dit ten
opzichte van bepaalde personen wel. Ik kon niet anders dan te
belanden bij prof. Dick Swaab, die me uitlegde dat het vermoede-
lijk om een ontwikkelingsprobleem ging van de grijze-hersenzone,
meer in het bijzonder, de prefrontale cortex, die instaat voor het
empathisch gedrag van de mens.

 

Er was dus weinig hoop op herstel, maar ik adviseerde een neuro-
bioloog te raadplegen, om de oorzaak van dit fenomeen op te
sporen, en dit om de evolutie te kunnen volgen, en zo erger te
voorkomen. Straf was wel, dat dit in bepaalde gevallen, echter
wel lukte. Zou het dan toch een opvoedingsprobleem zijn ? Nu ja,
we wachten eerst de scans af, en houden u op de hoogte.