KERMISPONY’S BETER AF DAN GEVANGENEN !

Zoals jullie weten, met de paasvakantie, heb je ze hier en daar in
de Vlaamse dorpen. Het lokale kleine circus. En heel dikwijls ont-
moet je daar de ronddraaiende pony’s, waar kinderen naar harte-
lust, en tegen betaling, kunnen opzitten. Welnu, er is een groep
mensen opgestaan, die zich gaan ontfermen over het dierenleed,
dat hierdoor ontstaat. Ze willen zelfs minister Ben Weyts inscha-
kelen om dit beulenwerk onmiddellijk stil te leggen.

 

Maar, lieve medeburger, die dieren worden al door  de  wet  be-
schermd, en bij mistoestanden kan de politie gemakkelijk optre-
den.

 

Ook wij worden door de wet beschermd ( basiswet 2005 ).  Maar
12 jaar na de feiten, wordt deze nog altijd niet toegepast. Waarom
staan er geen burgers op,om onze rechten af te dwingen ? Zijn we
minder dan de varkens van Tielt en de pony’s uit een circus ?