IK STOP ERMEE !

Martin Heylen is een programma maker, die ooit zei : ” je moet
met passie je verhaal brengen, anders slaat het niet aan.”
Martin Heylen heeft al heel mooie dingen gerealiseerd. Maar ik
wil het hebben over mijn titel. Hoe kom ik tot deze uitspraak ?

 

Iets blijft er wringen in mijn achterhoofd. Ik ben, en blijf op zoek
naar de goede formule, om mijn verhaal ( port to Hello) te bren-
gen met passie, zonder daarbij kwetsend over te komen.
Meerdere keren schreef ik al, dat ik de zaken positief wil bena-
deren. Maar dan telkens weer, trap ik in die val van frustraties,
die in gegeven omstandigheden meervoudig zijn.

 

Hoe probeer ik met passie, iets te verslaan, dat emotioneel zo
op me werkt, dat ik bijna niet anders kan dan vloeken. Hoe
sterk, kan en moet ik zijn, om af en toe zelf niet te flippen. Mijn
reeks van falingsmomenten rondom mij is eindeloos.

 

Recentelijk heb ik wel het geluk gehad, om een aantal mensen
te ontmoeten, die me hierin positief bejegenen, en ik ben daar
ook heel dankbaar voor. Maar het lukt me niet helemaal. De
foutenlast is gewoon te abnormaal, en ik ben te hypersensitief.
Deze combinatie geeft vuurwerk.

 

Lieve mensen, die zo goed zijn, me bij te sturen. Blijf volhouden.
U geeft me telkens nieuwe energie, en hopelijk kan ik eens de
‘juiste passie’ vinden om het verhaal te brengen. Dank.