VARKENSPERSONEEL KRIJGT OPLEIDING !

Het zal niemand onbekend zijn, dat er in Tielt, veel varkens ‘on-
menselijk’ werden behandeld. Voortaan zal het personeel speciale
cursussen dienen te volgen, hoe om te gaan met dieren. En toen
ging er bij mij een roze lichtje branden…

 

Weet je, wij hier in de Gentse duuze, zijn ook een beetje ‘varkens’.
Wij zijn namelijk opgesloten leden van de Penitentiaire Instelling
Gent, of kortweg PIG. En ja hoor, ook ons personeel is niet opge-
leid om te kunnen omgaan met mensen in moeilijke sociale om-
standigheden. Maar geen haan die kraait.

 

De media, nooit gezien. Mr. “Gaia”, weet ons niet wonen. De bis-
schop zal weer mooi onze voeten komen wassen met Pasen, maar
daardoor gaat de stank niet weg. Soms zou ik een varken willen
zijn, want dan zou men minstens begrijpen waarom ik knor.

 

Aan alle sociale werkers, en sociaal voelende mensen, doe er iets
aan. Zie me ( en m’n collega’s ) graag. Help me. Alleen revoltes
veranderen de dingen. Blijf niet langer aan de kant staan. Geef de
varkens cursussen in deze varkenscampus. Om een goed varken
te zijn, is rust, kalmte ideaal, tot in de dood. Ik weet niet meer wat
‘rust’ wil betekenen.

 

Lieve lezers, ik heb het hier niet tegen de uitvoerders van onze be-
geleiding, jullie doen alleen wat wordt opgelegd door het systeem.
Maar help ons allen wakker te worden !