JUSTITIE , EEN CRIMINELE ORGANISATIE ?

Er bestaat zo een wettelijke term voor. Bendevorming, in een cri-
minele organisatie, en dit verzwaart de feiten. Dus ja, allen die bij
justitie meewerken, doen mee aan bendevorming, en dit binnen
een criminele organisatie. Maar Marc, waarom noem jij justitie een
criminele organisatie ?

 

Wel, dan moeten we er even de definitie van ‘crimineel’ bij halen.
Criminele handelingen, zijn handelingen waarbij er schade wordt
aangericht aan, ‘iemand’ of ‘iets’ anders in de maatschappij. Welnu,
Justitie brengt door haar huidige manier van uitvoering van het de-
tentiebeleid, schade toe aan mensen, de zogeheten, gekende,
detentieschade.

 

Natuurlijk, zijn er verzachtende omstandigheden. Soms kan men
niet anders, maar hier gaan we er van uit, dat de leiding in handen
is van top-universitairen, geschoold in de menswetenschappen,
die dus wel beter zouden moeten weten. Kan men dan nog spreken
van een beperkte vrijheid in handelen ? Of van een doelbewust
verder zetten van een systeem, dat crimineel bezig is, en dit dan
nog met honderden tegelijk. Dus het is niet alleen crimineel, maar
ook nog in bendevorming, dus met bezwarende en verzwarende
omstandigheden. Alleen al het uitspreken van deze woorden,
maakt velen nerveus, en de enkelen die reageren, zijn zeldzaam,
te zeldzaam om iets fundamenteels te veranderen.

 

Waar zit de media ? , als mensenrechten geschonden worden !