JUSTITIE, EEN MISLUKTE ORGANISATIE!

Vorige week werd ik geopereerd in een privaat ziekenhuis, het A.Z.
St. Lucas. Welke overtreffende woorden kan ik meer gebruiken
dan, ‘ vriendelijkheid, gedienstigheid, zorgzaamheid’. Ik stond ge-
woon perplex van de ‘service’ van alles en iedereen. Het was ge-
woon af.

 

En dan vergelijk ik dit met hier, ja het detentiesysteem, een regel-
rechte ramp. Gewoonweg omdat men van de verkeerde opties
vertrekt, maar ook omdat het een verstarde, ouderwetse organisa-
tie is, die niet wil luisteren, dat het anders kan, en eigenlijk wel zou
moeten. Want het huidig resultaat is bar slecht. Dik drie jaar bracht
ik door in een wereld, die zichzelf niet graag ziet, en dan plots
kwam ik terug in contact met een wereld vol zorg, zoals het hoort.

 

Ik sta nog paf, en kan dit bijna niet voor mogelijk houden. Het
enorme verschil. Natuurlijk draait in justitie (detentiebeheer) alles
rond veiligheid, en so what ? Maar moet dit thema wel het hoofd-
agendapunt zijn ? Zou ‘ een goede zorg ‘, de poorten naar meer
veiligheid niet makkelijker openen ?

 

Neen, ik kan alleen maar zeggen, mr. Geens en trawanten, een
heel grote buis. U hebt geluk dat de media geen oog heeft voor
criminelen als mensen, maar wel voor criminelen als basis voor
hun ramptoerisme-cijfers op te krikken.