IK BEN EEN LEUGENAAR ! SORRY !

Heel recent schreef ik een artikel over ‘kankerepidemie in Gentse
duuze’. Vanuit mijn lezerspubliek kreeg ik terecht de opmerking
dat mijn gepubliceerde cijfers niet juist waren. Wat ik ook grif toe-
geef. Sorry hiervoor. Maar ik wil mijn lezerspubliek graag iets
meegeven, met name, wij zijn bloggers, en doen niet aan jour-
nalistiek. Wat een duidelijk verschil is.

 

Mogen we daarom liegen ? Neen ! Maar dat doen we ook niet.
Bloggen is een groot verschil met journalistiek. Bij bloggen schept
men een verhaallijn rond een bepaald thema, bv. in ons geval
rond het gevangenisleven. Wij brengen geen verslag uit over fei-
ten, met daarbij enige duiding, of zelfs een mening. Neen, wij
doen aan thema-behandeling, en dit op allerlei manieren. Het
belangrijkste is het thema in beeld brengen. Je zou het wat kun-
nen vergelijken met een film, bv. over de klimaatopwarming.
Ook hierin worden soms situaties geschapen, die nog geen wer-
kelijkheid waren, fictie, zoals we dat ook noemen.

 

Ons blogthema is ‘ het onzinnige van het huidig gevangenissys-
teem’ aanklagen, en dit in de breedste zin. Alle vormen om het
publiek zijn aandacht te trekken zijn dan ook welkom. Wij zijn
ook geen wetenschappelijk tijdschrift. Wij brengen ook helemaal
geen feitenverslag, maar creëren een ‘ eigen relaas ‘ over een
thema. In die zin schreven we bv. ook al eens : Minister van jus-
titie en de gevangenisdirecteuren moeten de bak in. Klopt dit
dan ? Neen, ook dit is een eigen visie, dat eerder als een mening
kan beschouwd worden, ipv. een feit.

 

Maar ik wil er wel op wijzen, dat onze meningen, gebaseerd zijn
op een hoog percentage aan waarheidsgehalte, het zijn visies
die echt in praktijk worden omgezet. Het onophoudelijk bloot
stellen aan passief roken, verhoogd bv. de kans op kanker met
meer dan 30 %. Dus de praktijk zal ooit de fictie inhalen. Kent u
de film ‘ The Matrix’ ? Wel, artificiële intelligentie is vandaag al
een feit. Of Jules Verne zijn reis naar de maan. Sorry, als ik op
vandaag fictie verkoop, maar de harde realiteit kan snel toeslaan!
En dan ? Dat is mijn boodschap.