EEN PAASWENS VOOR ALLEN !

Dit is echt niet gemakkelijk. Het mag niet betuttelend zijn, maar
ook niet best-wetende. Met het vingertje in de hoogte, de meester
spelen. En toch, ik durf het aan, het vingertje in de hoogte te ste-
ken, omdat het volgens mij, tegenwoordig, gewoonweg te weinig
gebeurd.

 

En ja, dan ga ik het hebben over iets moeilijks, met name mora-
liteit. Pasen is zowat het hoogtepunt van alle feestvieringen in de
Christelijke wereld. Het maakt ons blij, om allerlei redenen.
Moraliteit is ook een hoogtepunt in ieders leven.
Maar wat is dit eigenlijk ? Laat ons zeggen, dat leven in het morele
landschap, zowat leven is in een hypothetische ruimte. We mogen
moraliteit beschouwen, als de wetenschap van het menselijk wel-
zijn. Omdat alleen een rationeel ( wetenschappelijk ) inzicht, ons
in staat zal stellen, om met zeven miljard mensen samen te le-
ven.

 

We zijn er ook van overtuigd, dat het zeer moeilijk is, het begrip
‘welzijn’ te definiëren, net als ‘gezondheid’. Het hebben van em-
pathie ( meevoelen ) met anderen, is de basis van ons moreel
handelen, dat als een soort sociaal contract geldt. Dit is natuur-
lijk beperkend voor het individu.

 

Wel, juist deze empathie wens ik jullie allemaal toe, voor Pasen.
Empathie voor alles en iedereen. Ook zwakkeren, gevangenen,
mensen met minder kansen.

 

Gelukkige Pasen !