WORDT ALGEMEEN DIRECTEUR NIEUWEWANDELING VERVANGEN ?

De druk die aan de verantwoordelijken in het gevangeniswezen
wordt opgelegd, is te groot. Onmenselijk groot, zou je het kunnen
noemen. Dat heeft natuurlijk zo zijn gevolgen op de foutenlast.
Om hier iets aan te doen, heeft minister van justitie K.Geens, za-
terdagavond zijn nieuw plan voorgelegd, dit in Gent, waar zijn
proefproject zal starten. Spijtig, volgens K.Geens, maar om zijn
budget in evenwicht te houden, en tevens de toekomst te verze-
keren, moet Geens, de amper één jaar geleden benoemde direc-
teur, ontslaan.

 

In ruil komt Nonkel Bob. Nonkel Bob, is de koosnaam voor de
tiende generatie super robot. Een gevorderd exemplaar. Tevens
ook de eerste robot in België, beschikkend over artificiële intelli-
gentie. Volgens K. Geens, is het intelligentievermogen en de
reactiesnelheid van nonkel Bob, zeer hoog.
Koen Geens haalde dan ook een aantal doelstellingen aan. Fou-
tenmarges verminderen met 85 %, snelheid verhogen met 70 %,
empathie vermogen met 100 %.
Nonkel Bob, zal ook dag en nacht aanwezig zijn, en alles zelf
controleren. Specifiek op de verlanglijst van de minister staan :
controle op het ongepast rookgedrag, onnodig, overdreven dag-
en nachtlawaai, de vriendelijkheid van het personeel. Kortom er
zijn hoge verwachtingen.

 

Toen we als journalist, de vraag stelden, of dit nog verdere gevol-
gen zou hebben, voor het personeel, bijvoorbeeld, het overvloedig
aanwezig zijn van PA’s, in de Gentse duuze, ontweek de minister
het antwoord. Hij zou dit overleggen met de vakbond. Typisch een
tsjeef, was mijn gedacht.

 

We polsten ook even naar de reacties onder de aanwezige gede-
tineerden. Niets dan euforie hoorden we.
“Eindelijk een stap in de goede richting”.