KOEN GEENS, GEZETEN OP EZEL IN DE DUUZE.

Zaterdagavond 8 april, was er een speciale misviering, naar aan-
leiding van de feestviering één jaar nieuwe directeur in ‘Nieuwe-
wandeling Gent’. Er werden allerlei speeches naar voor gebracht,
allemaal inbreng van de gedetineerden. Deze handelden voorna-
melijk over vertrouwen, respect en toekomstgerichtheid.

 

Heel merkwaardig was de aanwezigheid van Justitie minister Koen
Geens, die speciaal nieuws te brengen had voor de Gentse Peni-
tentiaire Instelling. Heel opvallend was het vervoermiddel van de
minister. Neen, geen grootse limousine, met allerlei veiligheidsagen-
ten. Integendeel, Koen Geens was gezeten op een ezel, en omringd
door de vrijwilligers van de aalmoezeniersdienst.

 

Het ezeltje werd gestald op de binnenkoer van de gevangenis, waar
het vol lag met mooie gewaden en palmtakken. Hij werd feestelijk
onthaald voor zijn groot nieuws. Dat Geens zich op deze wijze liet
vervoeren, heeft allemaal te maken met het statement van nederig-
heid, die de minister wou uitdrukken.

 

Niet de koppigheid van de ezel was van tel, wel het lastdier, het
werkpaard dat Koen Geens is. Hij wou dit vandaag speciaal onder-
strepen.
Lees nu de inhoud van zijn speech in de titel  ” Wordt Algemeen
Directeur nieuwewandeling ( de duuze) vervangen ? “