MIJNHEER DOCTEUR ‘T IS NIE LANGER EEN MALHEUR !

Buiten in de maatschappij van vandaag, wordt er veel aandacht
besteed in de algemene geneeskunde, aan ‘de totale mens’.
Niet meer alleen de fysische verschijnselen op zich, en de daar-
aan exact verbonden letsels, maar ook de psyche. Hoe leeft,
hoe gedraagt de mens zich. Wat zijn de omstandigheden . De
zogeheten psycho-somathiek.

 

Daaruit kan men al veel afleiden, en is dit ook een mogelijkheid
tot een grondige oplossing van problemen ? Om dit in een grote
groep als de onze, hier in den bak, te laten werken zijn er een
aantal regels nodig. En één van de belangrijkste hierin is, aan-
dacht voor de patiënt. Maar aangezien hier meerdere dokters be-
trokken zijn in het systeem van opvolging, is ook de factor com-
municatie een basisregel, om de dingen goed op te volgen, en op
mekaar af te stemmen. Wel, laat net nu communicatie ook hier
een enorm probleem zijn.

 

Ja hoor, we hebben hier al computers ontdekt, maar opdat die
functioneel zouden zijn, mag je niet alleen maar naar een com-
puter staren, je moet er ook gegevens in stoppen… en dat kan
dan verder gebruikt worden door alle belanghebbenden. Wel, ik
heb dit mogen ondervinden.
Anderhalf jaar lang had ik felle diarrhee, en toen ik na die tijd de
algemene directeur aansprak, kreeg ik prompt te horen, dat de
medische staf van niets op de hoogte was. Tientallen keren had
ik dat besproken, zelfs op papier gezet, en er werden zelfs labo
onderzoeken gedaan, om de mogelijke oorzaak te vinden. Maar,
niets stond genoteerd in de computer…

 

Van de pot gerukt, noem ik dat. Nu is uiteindelijk God mij komen
helpen, ttz. zo noem ik voortaan deze dokter, die het licht, na
1,5 jaar gevonden heeft. We gaan uw diabetes medicatie veran-
deren, want die pillen zijn de oorzaak.. En, weet je, mijn ellendig
mensonterend probleem was weg.
Maar gans die tijd werd ik als ‘aandachtszoeker – schuldige zelf’
aangekeken, door iedereen ! De directeur was zelfs ronduit lomp
toen ik hem aansprak.
Aandacht aan de mens, en respect voor die mens, als dit in een
ziekenhuis zou gebeuren, was ‘t kot te klein. Hier kan alles, want
‘t zijn maar crapulen. Lastigaards. Zoveel onzin moet er echt nog
even uit. Maar zoals iedere droom, het eindigde mooi, alleen
heeft het wel heel lang geduurd.
God aan jou bedankt !