ZET DE DEUREN OPEN IN DEN BAK. DEEL 3.

Deel 3. Ja, zet ze open ( figuurlijk ).

 

Er is mijnheer Claus, als gevangenisdirecteur, maar er zijn ook
anderen. Volgens één van mijn directeuren, zou het systeem ge-
vangenis, de samenleving moeten beschermen, en de kans op
nieuwe feiten verkleinen. We kunnen betrokkene alvast geen
ongelijk geven.

 

Maar de grote vraag is : hoe gebeurt zoiets in praktijk ? Mensen
die in de bak terecht komen, hebben een crimineel gedragspa-
troon, en daar moet men vanaf komen. Maar hoe doe je dat ?
Daar zijn twee manieren voor, ofwel wordt je geholpen, bijgestuurd,
ofwel doe je het zelf. Wanneer je het zelf doet, dien je een sterk
karakter te hebben, en lukt het meestal alleen, als de omstandig-
heden daartoe ideaal zijn.

 

Dus ja, mr. de directeur, u hebt meer dan gelijk, maar vooreerst,
ikzelf ben drie jaar binnen, en kreeg nooit ook maar enige hulp,
en de situatie om in te leven wordt dermate stresserend gemaakt
dat niemand er in slaagt, om uit zichzelf tot inzicht te komen.

 

Op de tweede plaats, waar ook ik om hulp verzocht, en dit tot
vervelends toe in herhaling, kreeg ik geen reactie. Of alleen : sorry
wij hebben daar geen tijd voor.
Dus neen, ik verwijt niemand van het personeel persoonlijk, maar
waarom komen jullie niet in opstand ? Waarom laten jullie toe dat
uw ‘patron’ zo blijft verder boeren . Jullie zijn bewust, dat het niet
klopt ! Staak ! Geef massaal uw ontslag.

 

Maar wees eerlijk met uzelf. Waarom geen statement ‘ zet alle
deuren open van de gevangenis’.