MAG IK EVEN ? DEEL 4.

Deel 4. Iedereen overbelast. Schande aan onze politiek.

 

Eigenlijk voel ik schaamte over mezelf. Ik heb het er als persoon
zo moeilijk mee, mensen te wijzen op hun tekorten, terwijl die
eigenlijk meestal pogen, om, binnen de perken van hun tijd,
contract en talenten, hun job goed in te vullen. Maar wie is dan
verantwoordelijk voor het lopen van de dingen, zoals ze lopen ?

 

Welja, onze politiek, die de keuzes maakt slechts 0,7% van het
BBP (bruto binnenlands product) uit te geven aan Justitie, terwijl
het gemiddeld in Europa 2,2 % is. Maar dit is niet alleen in Justitie
zo, ook in vele andere sociale sectoren.

 

Heren ministers, als er straks iets misgaat met uw gezondheid,
dan zal het jammer zijn dat het budget net op is. Help dan uzelve,
of gaan jullie genoeg bijgeklust hebben om het zelf te betalen !
Wanneer stopt die schande, en voor de gedetineerde, en voor alle
zwakkeren uit de maatschappij. Wanneer stopt dat steriel debat
van intellectuelen, dat alleen maar onze tijd inpikt.

 

Palaver, palaver, maar niets gaat anders. Waarom zou een
Trumpiaans type geen alternatief zijn, zeker is het dat het dan min-
stens anders zal worden. Neen, ik wil niet hypocriet zijn, en looche-
nen dat we terug bezig zijn aan de grootste sociale afbouw sinds
20/30 jaar. Ik wil er zelfs een statement voor maken, en zoals de
Engelsman  ( die uit New Yorck -sting stelde : ‘you ain’t seen
nothing yet.’