IEDER SLACHTOFFER IS ER EEN TEVEEL !

WIE  WIL  ER  NOG  OPKOMEN  VOOR  DE  DADERS  !

 

Roger Van Gheluwe  –  Chris Dusauchoit  –  Valerie Van Peel

 

We leven in een ‘basic/buikgevoel’ maatschappij !!

 

Ik ga er geen sympathie mee verdienen, eerder verkettering, maar
ik moet het brengen. Mensen, we zijn opnieuw meestal verkeerd
bezig. Mijn vader had kanker, de wetenschap en de geneeskunde
hebben er alles aan gedaan om hem te genezen.
Mijn broer was een pedofiel en hij werd voor altijd in de vergeet-
put gestoken, was hij dan niet ziek, maar tevens ook een mens.

 

Wel, lieve lezer, stop nu vooral niet met lezen ! Vloek eens goed..
maar ga door.

 

Al deze heibel van deze week is opnieuw een bewijs dat onze
rechtspraak niet goed bezig is. We moeten stoppen met mensen
uit te sluiten. We moeten stoppen met vergelden van onze woede.
We moeten ons recht verwelfariseren. We moeten echt gaan
voor een totale warme maatschappij.

 

Geef ik hiermee toestemming aan alle daders om maar te doen waar
ze zin in hebben ? Helemaal niet. Maar laat ons stoppen met denken
dat misdaad geen afwijking is.
Zolang er niet anders gestraft wordt, zullen er slachtoffers bijkomen,
en ieder slachtoffer die er bij komt, is er één teveel. Daar moeten we
aan sleutelen.

 

Ik begrijp de woede die nog steeds heerst bij Chr. Dusauchoit, dat
zijn wonde nog steeds niet hersteld is, maar wat zal hij gebaat zijn
met zijn dader in een kerker te stoppen. We moeten als maatschappij
anders omgaan met slachtoffer en dader. Beiden moeten maximaal
geholpen worden. Het slachtoffer in zijn herstel, en in zijn toekomst,
want er is inderdaad nog toekomst, mits de juiste ingesteldheid en
hulp, bewijze hiervoor is Valerie Van Peel.
De dader moet verplicht geholpen worden in zijn genezingsproces,
en daar horen ook de loutering, en het respecteren van het slacht-
offer bij.

 

Alleen als we de daders van delicten, alle slag, helpen ( genezen,
heropvoeden, bijstaan, opvolgen ) kunnen we voorkomen dat er min-
der herval, dus minder toekomstige slachtoffers zullen zijn, en voldoen
aan onze eigen humane/christelijke normen.

 

Slachtoffers proberen naar buiten te komen, om je eigen hulp te hel-
pen organiseren, maar hierdoor ook een kans te geven tot herstel
van uw dader en de toekomst van anderen. Ieder nieuw slachtoffer
is er één teveel . En wraakgevoelens zijn geen oplossing.

 

Lees aub. onze ganse reeks ‘ over pedofielen en verkrachters ‘, over
“waarom’ en  uiteindelijk onze derde weg, de welfaristische visie :
‘Feniks/ Recuperandos project’.

 

Beste heer Dusauchoit, ik verontschuldig me bij u, ik heb niet meege-
maakt wat jou overkwam, ik probeer je te begrijpen, maar vraag ook
aan u met een open vizier de toekomst anders te bekijken. U treft
over het gebeurde geen enkele schuld, maar u kan wel helpen de
toekomst beter te maken van anderen, wat uzelf ook zal lonen.

 

Beste mvr. Van Peel, ook u bieden wij verontschuldigingen aan, en
ook bedanking om  zo mooi te getuigen, en vooral die moed opge-
bracht te hebben, dat er nog een toekomst was, ondanks ! U was een
steun voor alle slachtoffers, maar als politica kan u ook een steun zijn
voor toekomstige slachtoffers, door voor een ander beleid, dat niet
vergeldingsgericht is, te gaan.

 

Mr. Van Gheluwe, we kunnen u niet doorgronden, maar verjaard of
niet, ethische houdingen, daar staat geen vervaldatum op, dat zou
u zeker dienen te weten. Laat u aub. helpen, genezen, beken uw
zwaktes openbaar, u zal uzelf en vele anderen helpen, wees een
man !  een christen man !!

 

Lieve lezer, maak aub. deze tekst VIRAAL, DIT  IS  UITERST  BE-
LANGRIJK.