TRUMP MANIA II.

FAMILIE  EN  THUIS  VOORBIJ  !

 

Heb jij er ook zo stilaan genoeg van, de buik van vol ? We hebben
de laatste maanden, jaar , in onze eigenste media niets anders
gezien dan publiciteit voor een ‘machtig man’ !

 

Ik heb er genoeg van, ik weet meer over Trump dan over onze ei-
genste eerste minister Charles Michel, of Trusk, de Poolse presi-
dent van Europa. Ik ben er zeker van dat velen in België, niet
weten wie of waar Trusk voor staat. Maar de Amerikaanse clown
en zijn aanhang ( ja, vrouw en kinderen ) vormen de zoveelste
soap die binnenkort Familie of Thuis zal verdringen.

 

Waar zit onze eigenwaarde, als Belg, als Europeaan !
Europa heeft 450 miljoen inwoners, zonder de Russen en andere
Oost-Europese landen. Amerika amper 350 miljoen.
Waarom hebben we schrik ?

 

Staatssecretaris De Crem, die we jaren niet meer gezien hadden,
komt plots ten tonele een theatermonoloog afsteken over het be-
lang van Amerika en Trump.
Zouden wij, in Europa, geen beter figuur slaan met de Russen, waar
komt ons gas vandaan ? Waar gingen onze peren naar toe, en zo-
veel meer…  En zou een super vrede met de Russen os niet veel
beter uitkomen.

 

Wie vreest er nu voor zijn veiligheid, ja de Baltische Staten,  en
Oekraïne… maar kunnen we dat niet beter keren met een goed han-
dels- en vredesakkoord. Wie zou daar mee gediend zijn. Ja, wij,
Europeanen, maar ook de Russen zelf.

 

Stop dat spierballengerol van die legergeneraals. Los samen de ar-
moede op, ten bate van een gezond Europa !
Trump wil geen handelsakkoorden, ok., we zullen ze maken voor
ALLE Europeanen, inclusief de Oost-Europeanen.