PROFICIAT AAN DE DIRECTIE ! STOEFER ?

Marc Uytterhoeven, Xavier De Baere, de professionele afsluiter.
Morgen maandag. Wie kent het succesrijke zondagavond op één
nog ? Massaal na -geaapt. Een professionele afsluiter was iemand
die op professionele wijze een programma beëindigde, en toen
ten tijde van Morgen Maandag, was dat komiek Xavier.
Op een onmogelijk aandoenlijke wijze , kon hij een programma
goed afsluiten, zodat je er geen spijt van had dat het gedaan was,
maar je voldaan naar je bed ging, om morgen ,maandag, de week
goed aan te vangen.

 

Wel, dank zij de directie hebben wij dat nu ook. Professionele
ontwaaksters. Ik leg het u uit. U zal het wel gehoord hebben in de
media : Justitie heeft de laatste maanden 168 nieuwe cipiers aan-
geworven. En ja hoor, wij hier op onze vloer kregen er ook enkele.
Maar wat voor mensen zijn het !  Dankzij de keuze van de directie
zijn het heel goeie.
Natuurlijk vagen nieuwe borstels goed, maar ik heb een kenners-
oog, ik zie vlug of personeel goed bezig is. En juist, onder meer
aan dat professioneel ontwaken, heb ik al veel gezien.   Waar
meestal de ochtend begon met een lawaaierige bom, die insloeg,
gaat dit nu uiterst rustig. Maar, en ook heel speciaal, uiterst ge-
dienstig en vriendelijk ! En het gaat zo de ganse dat door. Marc
Dendodo krijgt opvolging.

 

En ja, ik voel me ergens een beetje gevleid. Zou men eindelijk
mijn smeekbeden verhoord hebben ? Heeft men rekening gehou-
den met mijn vele bemerkingen ?
Stoefer, zeg ik dan ! Wat denk je wel, zo ver gaan men nooit gaan,
luisteren naar een gedetineerde, wat denk je wel over jezelf.
Whatever, hoe of waarom. Het komt, en het is er, de eerste stap
in een menselijker beleid.

 

En dat het deugd doet ! Nu spring ik onmiddellijk uit mijn bed met
een goed gevoel, wat een verschil, en dit dank zij de professionele
ontwaaksters.