DE STANDAARD NORM.

Toen ik startte met mijn beide blogs, Port to hell-o en later, Marc
Dendodo, had ik me voorgenomen om ‘deftig’ te schrijven, ttz.
een beetje na-apen van de krant De Standaard. Pogen om zo
weinig mogelijk met vulgaire woorden, titels, onderwerpen voor
de dag komen. Deftige onderwerpen, zodat ook maar niemand
gekwetst zou worden.

 

In het begin lukte dit niet altijd. De woordenkeuze of zinnen wa-
ren nogal emotioneel gebonden, mijn frustraties waren heel
hoog. Mede door mijn trouwe lezers, en de evolutie van de tijd,
veranderde mijn stijl. Ik benaderde ‘ het normaal fatsoen’.
Leesbaarder, en vooral zo weinig mogelijk botsend. Maar wat
leren mij de cijfers. Ik heb ze net nog even doorgekeken op het
einde van het jaar. De titel van het onderwerp bepaalt alles,
eerder dan de inhoud.
Laat het ons bv. zo stellen, dat een normale titel, met soms een
zinvolle inhoud, 100  keer gelezen wordt. Een harde titel tot
drie maal meer, ofte 300 keer gelezen. En als het ook maar iets
met sex te zien heeft  vijf maal meer gelezen wordt.
Waar staan we dan voor ?
Wat is de norm ?