PORNO KONING IN / UIT DEN BAK.

Dennis Black Magic.

 

Toen ik nog in Beveren verbleef, zat hij bij mij in dezelfde blok.
Zijn verhaal, of zijn ervaringen mede te delen op onze blog, die
opkomt voor de gedetineerden, was hem te min.
Maar toen hij eind vorig jaar buiten kwam, stond de nationale pers
hem in vol ornaat op te wachten.

 

Wat wil dit zeggen over hem, maar ook over der pers ? Toen ik
mijn project rond een vak/belangenvereniging voorstelde aan de
pers, schreef er niemand een letter over, evenmin rond ons pro-
ject  ” een modern 21ste eeuws detentiebeleid, Feniksproject /
Recuperandos “.
Beide projecten, heel belangrijk als evolutiestappen in een inclu-
sieve maatschappij, waren voor de media niet belangrijk genoeg.

 

Maar Porno king, die alleen maar uit is op eigen gewin, haalt de
TV en is voorpagina nieuws. Het is zoals met de vet-betaalde
voetballers, die naar China gaan. Dikke vette publiciteit op TV, en
dat is nieuwswaardig.

 

Het is niet de politiek, maar de media die de wereld om zeep helpt.
Waar blijven die revolutionairen van ‘ 68, waar zitten de Milleniums ?

 

Het gaat te ver, dit is te grof.