ZE IS JONG, MOOI, EN BLOND EN….

Neen, ik schrijf niet wat jij denkt. Iedereen kent ze, de verhalen
over domme blondjes. We amuseren ons met de moppen, maar
hoe zelfrelativerend moet je zijn , en sterk van karakter, om nooit
gekwetst te raken door schunnige opmerkingen.

 

De persoon over wie ik het heb, wil ik zelfs niet peilen naar haar
intelligentie. Ik heb zo een mooi beeld over haar, door haar eeuwige
vriendelijkheid, dat ik bang ben dit beeld kapot te maken. Laat het
ons dus vooral niet over wijsheid hebben, maar wel over haar
attitude.
Ze is dus vriendelijk, uiterst zorgend, het type dat ik aanbid. Ze is
ook slaafs, en dan kunnen we nog wildere verpleegstersverhalen
bovenhalen, ik had ze in een ver verleden, onder mijn verantwoor-
delijkheid. Maar opnieuw, laat je verbeelding thuis, de verhalen
zijn groter dan de feiten. En het gaat hier over de slaafsheid in het
uitvoeren van een opdracht. Mensen die hun job uitvoeren, volgens
de voorschriften, maar ook met hart en ziel.

 

En dan komt het, zoals meermaals in den bak, loopt het scheef bij
de organisatie. Een organisatie die kreunt onder een zichzelf op-
gelegde werkdruk. Het personeel, de vakbond, ieder heeft er zijn
mond van vol, maar niemand heeft de moed om efficiënt te rea-
geren. Ik haal één van de honderden voorbeelden aan.
Weet je hoe het er aan toe gaat, om iemand te melden dat hij
nuchter moet zijn om bv. bloed te prikken .
De hoofdverpleegster maakt 36 u op voorhand een lijst op, die 12 u
later bij de dienstdoende verpleegster komt. Deze geeft de lijst door
aan de veiligheidschef. Op zijn beurt geeft deze de lijst door aan de
eenheidschef, en deze laatste loopt dan deur per deur af, ontsluit
de deur, gaat met de gevangene naar de veiligheidschef, die je dan
opsluit in een wachtkamertje. Daar wordt je door de verpleegster op
gehaald, om te melden dat je 24 u later nuchter moet zijn. En dan
alles terug naar af. Terug naar veiligheidschef, terug dienstchef, die
je terug op cel opsluit.
Ik noem dat bezigheidstherapie. Hoe los je dat nu eens efficiënt op
als zakenman …? Ik laat het denken aan u over. En dan maar klagen
over teveel werk.
Vergeet niet, diezelfde procedures herhalen zich op andere terreinen,
tientallen keren.

 

‘Wat als’ efficiëntie van een andere planeet was ?