WAT WIL OPEN VLD VOOR EEN SOCIALE MAATSCHAPPIJ ?

Gevangenen moeten minder kansen krijgen !

 

De Zevende Dag, op zondag.
Draaideur criminelen worden ze genoemd door Carine Van Cauter.
Daar moeten we onze maatschappij voor beschermen.
Neen  dus aan het voorstel van Justitieminister K.Geens, om voor-
taan alle straffen op de helft te zetten, ipv. de huidige 1/3 of 2/3e
regel ( bij herval ), de gekende Wet Lejeune.

 

Mevrouw Van Cauter is categoriek tegen de ontwerpen van de
Minister. Zij zegt dus impliciet, dat de rechters hun werk niet kennen.
Wat bedoel ik ? De Wet Lejeune is ontworpen om  gedetineerden,
die zich behoorlijk gedragen, te stimuleren.
Te geloven in hun kansen, en zo te bouwen aan een toekomst.
En hier begaat Mevrouw Van Cauter ( zeg maar Open VLD ) een
grote fout.

 

De toepassing van de Wet Lejeune, is een gunstmaatregel, ttz.
geen wettelijke verplichting. En die gunstmaatregel wordt uitgespro-
ken, geval per geval, door een rechter en een commissie. Zij oor-
delen, of de betrokkene bekwaam is, om vervroegd in de maat-
schappij terug te keren.  Die kans vroeger mogelijk maken, is een
zeer gunstig voorstel van Minister Geens, om meer positief resul-
taat te hebben in het herstel.

 

Dit afwijzen getuigt, dat men er niet veel van af weet. Dat men
alleen wil praten naar de mond van de massa. Dat men stemmen
wil ronselen. Maar dit wil ook zeggen, dat men het niet goed voor-
heeft met diezelfde maatschappij.

 

Een beter detentiebeleid kan alleen instaan voor een betere maat-
schappij, en daar heeft iedereen baat bij.
Voor één keer kunnen we wel zeggen : Mr. Geens, het heeft lang
geduurd, maar Uw voorstel is een eerste stap in de goede richting.
Spijtig genoeg, is er binnen Uw eigen meerderheid zoveel onbe-
grip.

 

We komen nog uitgebreid op dit onderwerp terug, omdat dit een
symbool-dossier wordt;

 

Lees ook op deze blog ons eigen voorstel ‘ Feniksproject / Recu-
perandos ‘, wat echt goed zou zijn voor iedereen.