MOETEN KOEN GEENS EN DE GEVANGENISDIRECTEURS DE BAK IN ?

Hans Claus en Marijn Devalck ( Boma ) on tour !

 

Er is in de media terug heel wat te doen rond gevangenissen, en
de wijze van strafuitvoering.
Beide respectvolle heren gaan de boer op, om de maatschappij
te sensibiliseren, dat ons huidig systeem niet zo verder kan. Dat
ze dit doen met de voorstelling van een alternatief detentiesys-
teem is heel positief.
Want het is net daar dat het schoentje wringt. Mensen hebben
een totaal verkeerd beeld, én over de vorm van de uitvoering
(detentieschade ),én over het resultaat  ( heel hoge recidive ).
Heel belangrijk is, om de massa te overtuigen, dat er betere op-
lossingen zijn, om bij normvervaging en wetsovertredingen op te
treden.

 

Er is straffen, en straffen.
Wij pleiten niet voor minder of niet straffen, integendeel, wij plei-
ten voor anders straffen. En juist omwille van onze stelling, dur-
ven we zeggen dat diegenen, die nu het beleid waarmaken, zelf
schuldig zijn aan het uitvoeren van delicten.
Mensen in volle kennis, doelbewust, extra leed toebrengen, zijn
moreel niet te verantwoorden daden. Ook die mensen horen ge-
straft.  En dat we niet zomaar holle woorden op het net spuwen,
bewijzen de professoren Dick Swaab, en Harald Merckelbach,
met hun wetenschappelijk onderzoek rond de vrijheid van de wil.

 

We vatten heel kort samen. Het bestaan van biologische factoren
voor crimineel gedrag, en de discussies over de vrije wil, zorgen
voor onrust bij strafrecht.
Men hoort vaak, in relatie tot recht en straf, dat de conclusie ‘de
vrije wil’, een illusie is, en grote gevolgen heeft voor de vraag of
mensen persoonlijk ( moreel ) verantwoordelijk zijn voor hun daden.

 

Prof. Dr. Harald Merckelbach schreef : mensen plegen een delict,
en kunnen daar niets aan doen, want het komt uit hun breinwerking.
Er is dus geen wetenschappelijke basis, om mensen verantwoor-
delijk te stellen voor hun daden, en dit op basis van vrije wil.
Maar er is wel een goede andere reden, die mensen kan aanspre-
ken op hun verantwoordelijkheid, met name, de schade die ze
aanbrengen aan de maatschappij.
Men kan spreken over morele regels, die opdringen dat er maat-
schappelijk gereageerd wordt.

 

Dus ja, wij pleiten niet voor een vrijbrief voor misdaad. Integendeel,
wij pleiten wel voor een bestraffing, maar in andere vormen. Het
systeem, dat nu oorzaak is van meer schade/leed (detentieschade)
verdient zelf bestraffing, en ja hoor, ook alle verantwoordelijken
die dit systeem vertegenwoordigen en in stand houden.
Dus ja, mr. Koen Geens, den bak in.
Maar wel een bak, die omgevormd is tot een zorgcentrum, zie ons
Feniksproject / Recuperandos op deze blog aub.  ( wordt verder
gezet ).