HET GEVANG DE HEL, DE PLAATS VAN LEVENDE DODEN.

Geweld :  deel 2.

 

België is amper 3 % van de bevolking van de Verenigde Staten.
In onze gevangenissen zijn massamoordenaars, zware criminele
misdadigers, dan ook niet zo in grote getale aanwezig, binnen de
muren. Maar ze zijn er wel.
In bepaalde Amerikaanse staatsgevangenissen ( landen/staten)
zoals Massachusetts , bestaan blokken in maximum- veiligheids-
gevangenissen, waar dergelijke mensen zijn samen gebracht.
Soms zijn dit ware inferno’s.
Hier ontmoet je het verschil tussen menselijk en onmenselijk. Tus-
sen de levenden en de niet levenden. We  halen onze wijsheden
uit een aantal boeken terzake, om tenslotte mogelijks over te gaan
naar eigen ervaringen rondom mij.

 

James Gilligan is zo één van die schrijvers, die onder meer in zijn
boek : ‘ Violence, our deadly epidemic and it’s causes’, een aantal
uitzonderlijke verhalen aanbrengt. Echt gebeurde verhalen.
Gilligan doet een poging in de ziel van de daders te kijken, om zo
te peilen naar het waarom van hun daden. Meestal gaat het over
serie-moordenaars, en mensen die tevens aan zware zelfvermin-
king doen.

 

Ik kan U aanraden het boek te lezen, dat spijtig genoeg, naar mijn
weten niet vertaald is, maar echt de moeite is om ons nader inzicht
te geven in toestanden die echt bestaan.
Wat wij met z’n allen soms wel eens als filmverhalen afschilderen.

 

In een volgende kroniek vatte we kort enkele verhalen samen, met
name over het onmenselijke, uit het zicht gehouden voor ons allen.