MOORDENAARS IN DEN BAK.

 Deel 1.

 

Als je het mij vraagt, een moeilijk onderwerp. En persoonlijk voel
ik me niet echt toe geroepen om er iets zinnigs over te schrijven.
Maar ik doe het echter wel. Ik ben zeker geen specialist, en mo-
gelijks vertel ik onzin, omdat ik mijn wijsheden heb van ‘ horen
vertellen’ en af en toe wat lezen.
Een gevaarlijk drijfzand om een stelling op te bouwen.
Maar voor iemand die in de bak zit, is het een onderwerp dat ik
ooit eens dien te beschrijven. Dit zijn de thema’s die bij velen
meer dan ooit tot de verbeelding spreken.

 

Ik doe dit nu, omdat uit mijn cijfermateriaal blijkt dat het thema :
” Matroesjka’s, een waargebeurd verhaal in Vlaanderen”, uit de
beginfase van onze blog http://www.port-to-hell-o.com , ettelijke hon-
derden keren werd gelezen, en nog dagelijks op onze teller staat.
Mensen houden van ruwe stuff. En daar willen we met onze
nieuwe reeks een vervolg aan breien.
Hoe ver, en hoe diep we gaan, zal wat afhangen van jullie lees-
reacties. We zien wel.

 

Over wie gaan we het hebben ? In ieder geval over waar gebeurde
feiten. Maar we gaan niet te diep in op de feiten zelf, wat mij per-
soonlijk het meest interesseert, is waarom zijn die mensen, die
dergelijke daden stellen zo ? Waarom doen zware criminelen wat
ze doen ? We halen er enkele voorbeelden uit het verre verleden
bij, en misschien ook wel wat recentere situaties.

 

Tot heel binnenkort.