CATHERINE : HEB IK NU ALLES GEZEGD ?

Deel 3.

 

Neen, zeker niet.     Eerst en vooral : U heeft alvast de ganse
Nieuwe Wandeling  ( de duuze, den bak ) in trance gebracht,
met Uw verschijning, live hier bij ons.
Ja, we stonden vol bewondering te kijken naar al dat moois.
Maar U heeft ook iets gedaan, wat nog niemand kon. Eén uur
stilte in den bak tijdens Uw programma. Stilte die ieder mens zo
broodnodig heeft, maar die hier niet bestaat.

 

Ik zou U, mevrouw Cathérine, nog even persoonlijk willen aan-
spreken. Ik weet dat U een opdracht had, TV maken, dat kijkers
aantrekt. Maar denk toch ook aan Uw persoonlijke / menselijke
verantwoordelijkheid. U zwengelt zo het rechts populisme aan.
Staat U daar nooit bij stil, hoe gevaarlijk dit is voor ons aller toe-
komst ?
Wij, een op en top, would be verlichte / seculiere / democratische
maatschappij, kunnen ons zo niet in stand blijven houden. Jullie
allemaal dragen daar een enorme verantwoordelijkheid in. Het
totale plaatje niet brengen, staat voor mij gelijk aan voorliegen,
en waar gaat dit naar toe ?
Kan U dit aan ?
Kan U het aan dat U, samen met Uw collega’s, de polarisatie in
de maatschappij bewerkstelligd ?
Is rode-neuzendag en andere acties bij VTM, niet juist bedoelt
om mensen samen te brengen ? Waar zijn Uw bazen mee bezig ?

 

Weet U mvr. Cathérine, in den bak zijn er geen onnozelaars en
zielepoten, er zijn alleen mensen die “mal-chance ” hebben ge-
had. Geef ons niet langer dat nekschot, maar doe een Rode-
neuzendagske voor ons, of neen, laat ons een Saganneken doen !