CATHERINE : EN DE CIPIER, HIJ PLOEGDE VOORT.

Deel 2.

 

Uw opdracht, volgens Uw eigen woorden, was, de job van cipier
in beeld te brengen. En daar bent U in geslaagd. U heeft gebracht
wat U gezien hebt, ttz. gezien gekregen.
Drie pracht cipiers, en ja hoor, ze zijn niet alleen. Velen stonden
nog in de rij te wachten ( Marc Dendodo ) om ook iets goeds te
zeggen.
Maar Uw tijd is beperkt, en dat begrijpen we.
Maar wat U misschien niet echt zo bedoelt, wel goed in beeld ge-
bracht, is het falen van het managementbeleid van Justitie. Hoe
kan een cipier goed werk leveren als hij de kans niet krijgt ? Je
moet van sterke afkomst zijn ( de witte merels ) om te doen, zo-
als deze mensen het doen.

 

Maar, stel je eens in de plaats van de doorsnee cipier. Een werk,
dat overloopt van de stress, overloopt van de onregelmatigheden
en overloopt van super-gefrustreerde ( door allerlei omstandig-
heden ) klanten,  en nog overloopt van vele onbenullige activitei-
ten die in de zogezegde naam van de veiligheid ( Na Uw beeld
van de veiligheidscontroles bij het bezoek ) doorgaan.
Een werk dat alleen de sterksten aankunnen, zoals verwacht
wordt anno 2016. En de klap op de vuurpijl : voor dat alles krijg je
amper enige vorming, en het wordt niet goed betaald.
Wat denkt U mvr. Cathérine. Gaat U het volhouden om altijd vrien-
delijk te zijn, de kalmte te bewaren t.o.v. de gedetineerden, en t.
o.v. je collega’s ? Het schiet al niet over in “normale werken” !

 

Ja, U heeft een beeld opgehangen, maar het was aan ons, de
kijker, om te beseffen dat het niet gemakkelijk is voor de cipier !
Maar wie draagt de verantwoordelijkheid ? Ja, de Minister ! U
heeft dit niet gezegd. U heeft niet gezegd dat men in België
amper 1/3e besteed aan Justitie, volgens het gemiddelde in W.
Europa. Hoe kan men dan een efficiënt goed beleid voeren .
Maar dat was Uw taak niet.

 

Lieve cipier, vergeef me als je ergens zou gekwetst worden, maar
U bent slechts de speelbal in het grote spel, gespeeld door onze
overheid. U doet, wat U zo menselijk mogelijk kan doen, maar
zij die verantwoordelijk zijn, dat zijn diegenen die alle schuld tref-
fen. Als ik nu rechter was, dan strafte ik de Minister van Justitie,
met een verplichte herscholing in een betere wereld.
Een wereld waar ‘iedereen’ aan zijn trekken komt, zowel de ci-
pier als de gevangene.