CATHERINE (VTM) U HEEFT ONS GEKLOOT !

Deel 1.

 

Als je niet tegen provocatie, lompigheid kan, zou je misschien
beter dit artikel niet lezen.
Mijn bloed giert door mijn aderen.
Ik ben niet verantwoordelijk voor wat ik schrijf., maar ondanks dit
zal ik zwaar gestraft worden.

 

Deze keer noem ik “een man een paard “. Amper 3 maand geleden
werd ik nog gestraft omdat ik aan een cipier zei dat “vriendelijkheid
des mensen was “. Wat zal het nu zijn ? Gaat men VTM ook in den
bak steken om naam en toenaam te noemen ?…Irena,  Frank..enz.
drie witte merels, zo noem ik ze .
Type voorbeelden, sterk geselecteerd om een beeld op te hangen
van wat het zou willen zijn : ‘Justitie, de geblinddoekte vrouw’.

 

Neen, Cathérine, de geblinddoekte Cathérine, een echte journaliste
zoekt de waarheid, niet de sensatie.
U heeft ons een beeld opgehangen, van wat zou kunnen zijn. Neen,
U heeft persoonlijk geen schuld, U heeft gebracht wat van U ver-
wacht werd door Uw werkgever, een Ronny & Marina verhaal. Een
verhaal dat bevestigd dat gedetineerden randdebielen, crapuul zijn.
Handtassendieven, zwakzinnigen, die zoals in een perpetuum mo-
bile steeds doorgaan, en waar de maatschappij een beeld moet
van krijgen van ” stop ze maar veilig weg, in de vergeetput.”

 

Ja, U heeft mevr. VDV. en Minister Koen Geens een grote dienst be-
wezen. Het beeld van verrechtsing van onze maatschappij versterkt,
ten nadele van een warme inclusieve maatschappij.
Een unieke kans om eens een warme oproep te doen voor een men-
selijke aanpak van straffen is andermaal verloren.

 

Maar U bracht feiten, Justitie heeft inderdaad geen plan, en is hypo-
criet. Verbloemd haar opdracht, door alleen maar een negatief beeld
te scheppen over gedetineerden, maar nooit de wortel van alle
kwaad aan te pakken. Wat is de oorzaak van al die miserie ? Ja, onze
eigen maatschappij, die toelaat dat het verder gaat, dat de voedings-
bodems niet worden weggenomen.
Armoede, kansarme gezinnen, opvoeding van normen en waarden ,
bijsturen, herkansingen geven aan mensen, resocialisatie, niemand
door de mazen van het net laten glippen.

 

Mevrouw Cathérine, U heeft ons geen dienst bewezen, integendeel.
Waar zit rood en groen nu ?
Waar zit de Liga van de Mensenrechten ?
Waar zitten al die actoren ?
Waar zit de bisschop ?