OMRINGD DOOR MENSEN DIE NIET OM ME GEVEN.

Wat een rare titel, en je lezers, je familie, geven die dan ook niet om
je ? Natuurlijk wel, maar ik heb het over mijn onmiddellijke omgeving.
Waar ik dagdagelijks leef.
Kun je je voorstellen dat je dag en nacht omringd bent met mensen
die eigenlijk niet om je geven. Van top tot basis is er niemand echt
begaan met wat er in je omgaat. Niet je gezondheid, niet je psycholo-
gische toestand, zelfs niet om de alledaagse beslommeringen.
Sympathie vraag ik niet, maar wel wat empathie. Inleveringsvermogen
om mijn leven van onbehulpzaamheid, leefbaar te maken. Maar neen,
deze mensen komen hier hun job uitvoeren, en hebben door het sys-
teem nooit aangeleerd, om te gaan met mensen.
Zelfs elementaire beleefdheid ontbreekt regelmatig. Neen, ik stuur
geen verwijten naar individuen, maar wel naar het systeem. Na 40
jaar afleveren van top-universitairen ( criminologen, psychologen, advo-
caten, sociologen enz.. ) is het ministerie van Justitie er nog altijd niet
in geslaagd, om zijn personeel “menselijk” te doen omgaan met gede-
tineerden.
Wat de Minister ook wil verkopen in de media, het zijn zware leugens.
Gedetineerden worden nog altijd onmenselijk behandeld. En spreek me
dan niet over alle luxe die soms aangereikt wordt.
Zolang er geen ‘ respect ‘ bestaat voor de mens-gedetineerde, lukt het
niet. Frustratie en haat is het enige wat men oogst. Ik had het geluk
gans mijn leven, met zorg om mensen, te maken te hebben. Welnu, ik
het dit in het privaat nog al eens anders georganiseerd gezien.
Minister shame on you, voor het gebrek aan eerlijke bejegening.