WATER BOARDING IN DE NIEUWE WANDELING.

Guantanamo, met haar speciale technieken om mensen onder druk
te zetten verklaringen af te leggen. Wie kent het niet uit de films ?
Het doel is vooral mensen breken. Maar dergelijke praktijken zijn niet
alleen Amerikaanse of filmtoestanden, neen, het gebeurt ook heden
ten dage, dagdagelijks, binnen onze muren van de Belgische gevan-
genissen.
Mensen kraken, een organisatie op touw zetten, die helemaal niet
draait. De overheid staat erop dat iedereen de wetten van het land
naleeft, en stipt is in alles  ( denk maar aan verkeer, belastingen, pre-
mieaanvragen, en noem maar op..), en in alles zal men de letter van
de wet naleven.
Niets is minder waar binnen het eigen justitiehuis. Hoe kan men res-
pect afdwingen, als men zelf dagdagelijks faalt ? In de gevangenis is
er echter één groot probleem. Gevangenen hebben nog steeds geen
klaagrechten. Ze kunnen nergens opkomen voor hun rechten.
Persoonlijk word ik zwaar mentaal aangepakt, maar ik heb amper
enig recht om me te verdedigen. Je kan als gevangene naar de recht-
bank stappen, en dat deed ik trouwens ook, maar dan ben je weg
voor een paar jaar. En ondertussen gaat het onrecht maar door. Je
kan ook naar de commissie van toezicht stappen, en daar wordt je
uitgelachen. Och mijnheer, dit is al de zoveelste klacht.
Deze mensen hebben geen enkele inspraak en kunnen alleen een
klacht doorgeven.. en de kous is af.
Zelfde verhaal verder.
Het ergste is , dat ik zelfs de klachten hier op het internet niet mag
publiceren, op gevaar af streng gestraft te worden.
Ja, er is freedom of speech, maar ten kosten van wat….
Ik zoek momenteel een paar ambitieuze advocaten die me willen
bijstaan in een poging te ontsnappen aan deze foltertechnieken.
Kent U mensen met die ambitie, stuur ze aub. door.
En geloof me, wanneer iemand zijn gezondheid geschaad wordt, kan
men spreken van marteling. Voor mij is dit overduidelijk.