NIET MEER DROMEN, DIT IS STRAFBAAR !

Weet je hoe ongelooflijk naïef ik eigenlijk ben, zelfs na 2,5 jaar bak-
zitten droomde ik er nog altijd van om de wereld te verbeteren.  Ik
leefde in een omgeving die ikzelf als onvriendelijk zou bestempelen.
In de buitenwereld was ik gewoon, enkel maar mensen tegen te
komen die elkaar steeds en overal vriendelijk “goedendag” toewen-
sen.
Hier is dit helemaal niet het geval, maar ik droomde dat ik dit allemaal
kon veranderen door zelf het voorbeeld te geven. En altijd en iedereen
te groeten. Maar blijkbaar was dit te hoog gegrepen.
Ik was ook maar wie ik was, en toen ik daar iemand persoonlijk over
aansprak, werd ik er zelfs voor gestraft.. een tuchtstraf..
Stel je dat begot eens voor. Erger is, dat de aangesproken persoon
zich nu echt lomp tegen me gedraagt.  Dergelijke zaken aanklagen
tegen de Directie hebben al helemaal geen gevolg. Andermaal het be-
wijs dat een gevangene geen enkele menselijke waarde heeft.   Ik
vraag niet om betrokkene te straffen ( zoals met mij gebeurde ), maar
ik vraag wel aandacht voor een bijsturing.
Niets daarvan.
Stop met dromen van een betere wereld !