NA LUC ALLOO, NU CATHERINE IN ‘T GEVANG.

Spanning te snijden in de Nieuwe Wandeling.
Andermaal staan de gevangenissen in de kijker, en alle gevangenen
zullen het geweten hebben.
Het begon op zondag 16-10, met een Open bedrijvendag in de Gentse
Nieuwe Wandeling. Wanneer buitenstaanders binnen de muren ko-
men, moet alles anders zijn. Niets mag mislopen. Iedereen het schoon
kostuumeken aan, maar dit is maar uiterlijk vertoon.
Dat gedetineerden hiervoor op extra- abnormale wijzen worden afge-
blaft, is niet van tel. Alles voor de show. Detentiebeleid moet, en zal
goed in beeld gebracht worden.
Terwijl iedereen zich vergaapt op niets zeggende cijfers, vergaan nog
steeds mensen in de vergeetput van onze maatschappij. Niemand
heeft gezien dat een gedetineerde zijn cel kort en klein heeft geslagen,
tot en met, neen, gewoon alles, meubilair, wc, ramen, letterlijk alles
moest eraan geloven.
toen ik dinsdagmorgen Cathérine van VTM zag opdagen met alle
camera’s dacht ik : eindelijk een objectieve verslaggeving van de fei-
ten. Ik keek halsreikend naar het zeven uur journaal, maar… niets
daarvan.  En toen begon er mij een lichtje te branden… toch niet weer
een Luc Alloo verhaal, om alle Ronny’s en Marina’s nog eens op hun
best op te voeren aub….
Neen, Cathérine gaat ons een programma met inzicht brengen, al-
leen weten we nog niet waarover ?
Spijtig genoeg staan de zenuwen opnieuw extra gespannen, en onze
Calimero is de dupe.. of het duupje.