SECRETARIS GENERAAL V.N. BAN KI MOON KOMT NAAR GENT – STAATSBEGRAFENIS MARC DENDODO.

Hij zal er na de begrafenis van Simon Peres ( Staatsman uit Israël ,
en nobelprijswinnaar voor de vrede ) voor afzeggen. Maar de VN
Secretaris Generaal wou de begrafenis van deze helaas veel te jong
overleden Gentenaar absoluut bijwonen.
Volgens hem was de overledene een wereldverbeteraar, waarbij al-
leen zuster Theresa  hem overtrof.
Zijn pleidooi voor een ander gevangenissysteem ( niet meer straffen
maar zorgen ) was zo veelbetekenend dat het een ware revolutie was
in onze moderne respectvolle maatschappij, waar warmte in een in-
clusieve maatschappij altijd zou moeten over gaan.