STAATSBEGRAFENIS VOOR MARC DENDODO .

Het is nooit eerder voorgekomen in de Belgische geschiedenis, dat
voor een gevangene een staatsbegrafenis wordt georganiseerd.
Koning Filip zou hoogst persoonlijk aanwezig zijn, maar bij nader
toezien staat er winkelen in den Aldi met Mathilde op zijn agenda, en
dat kan natuurlijk niet verschoven worden. (Noot van de redactie :
sinds de invoering van de beperking op Koninklijke dotaties, is het
een noodzaak alle hof-inkopen te realiseren, ofwel in Den Aldi, of
in de Lidl, beiden zijn kaskrakers ).
Maar geen probleem, het Koninklijk huis zal vertegenwoordigd zijn
in hoogst eigen naam door prins Laurent, de broer van de koning.
Nu, als je het mij vraagt, een betere keuze, zo zal het feest van
Marc Den Dodo zijn begrafenis minstens uitbundig gevierd worden.
Wij brengen U trouwens life, van minuut tot minuut, verslag uit van
dit uniek gebeuren.
Uitzonderlijk krijgt de overledene de nodige aandacht waar hij zijn
ganse leven om had gesmeekt.