OOK D. TERMONT NAAR MARC DENDODO.

Het kabinet van Gents burgemeester Daniël Termont laat weten dat
de heer burgemeester, ondanks zijn heel drukke agenda, er abso-
luut de voorkeur aan geeft , aanwezig te zijn op de uitvaartfeestzit-
ting van Marc Den Dodo.
De burgemeester voelde zich door de gebeurtenissen van de laat-
ste periode, nogal aangetrokken tot het verhaal van
www.port-to-hell-o.com ( stories behind walls ) , als kennisname met
de gewoontes.
Kwestie van wat te acclimatiseren.
Natuurlijk heeft de heer burgemeester eerst het advies ingewonnen
van zijn raadsman, maar deze zag geen graten in een eventuele
lotsverbintenis.
Marc Den Dodo zat voor sociale fraude ( sociale dumping ) en onze
burgervader is ook een socia-list.
‘t zit in de familie.