KOEN GEENS OP DE BEGRAFENIS VAN MARC DEN DODO.

We brachten U al het spijtig overlijden van de Gentse Gevangene
Marc Den Dodo in een bijzondere bijdrage  ( zie Opnieuw dode in
Gent door ontbering, ditmaal in de Nieuwe Wandeling ). Welnu be-
trokken overledene was goed bekend, zowel bij de FOD Justitie ( Het
Directoraat Generaal EPI ) als bij de minister zelf.
Maar visionair als hij was, had Marc Den Dodo in een afscheidsbrief
zich gericht tot zijn redder. De tekst was als volgt : ” Neen, mr. Koen,
doe echt geen moeite, blijf in de begrotingsbespreking, en haal er
Uw 50 % verhoging van Uw budgetten uit ten voordele van Uw orga-
nisatie. We weten dat Uw gedachten bij ons allemaal zijn, maar de
nog overlevenden hebben U meer nodig dan ik. Ik stuur U één gram
asse op, opdat u de ogen van Charles zou kunnen verblinden en hij
er zo, alsnog vrouwe Justitia zou kunnen misleiden.