OPNIEUW DODE IN DE GENT DOOR ONTBERING , DITMAAL IN DE NIEUWE WANDELING.

Deze nacht is in de doze ( de volksbenaming voor het PIG Gent,
Penitentiaire Instelling Gent ) ook gekend als den bak, ofte de

Nieuwe Wandeling,  een gevangene overleden.

Bij Blokken, het programma van Ben Crabbé, stelde men recentelijk
de vraag : ” Wat wil zeggen het adres De Nieuwe Wandeling 89 ?”
Niemand kon antwoorden. Zo vergeten zijn onze gevangenissen ge-

worden. Een totale quantité négligeable.

Alle details zijn niet gekend, maar volgens de directie zat het er al
een tijdje aan te komen. Betrokkene, was de 66-jarige Marc Dendodo,
die volgens de in der haast ( na 4 uur wachten ) bijgeroepen arts zou
gestorven zijn aan ontbering door liefde. In de pathologie ook wel ge-

kend als een neurose die de naam eenzaamheid meekreeg.

De overledene stond onder speciaal toezicht van het interventie – sa-
telliet team, bestaande uit een maatschappelijk werker, een psycho-
loog en twee directeurs. Maar na invoering van dit team ( zie actieplan
regering ivm. veiligheid 2015 ) kreeg dit nog steeds geen duidelijke
opdrachten.
Wij kregen leden van de nabije familie ( sterk uitgedund trouwens ) die
beweerden dat Marc leed aan een besmettelijke virale ziekte :
1.  Gebrek aan hoop en zingeving.
2.  Gebrek aan waardering.
3.  Gebrek aan rechtvaardige behandeling.
Het gevolg van dergelijk mechanisme is het totale wegnemen van ver-
trouwen. Betrokkene liet een merkwaardig testament na dat in een kor-
te monoloog ( Het verhaal van Marc Den Dodo ) te lezen op de blog :

marcdendodo.wordpress.com

Het is onbegrijpelijk dat iemand die zelf poogde zoveel liefde naar de
medemens te verspreiden, omgekomen is door iets juist zo belangrijk.
Bejegening, ttz. het ontbreken ervan. Zijn volledig verhaal noemde
hij ook wel eens het verhaal van ” samen een koffie drinken”. Hij had
recentelijk nog zijn probleem aangekaart bij de betrokken vertegen-
woordigers van de eredienst, maar in datzelfde regerings-veiligheids-
plan had de regering alleen geld uitgetrokken voor 50 % meer islam-
consulenten. Spijtig voor hem was hij een aanhanger van het verhaal
van de dubbele liefde van Christus.
En bij de Katholieke kerk had het bisdom steeds gebrek aan tijd.
De begrafenisplechtigheden zullen in volledig detail te volgen zijn op
de blog www.port-to-hell-o.com. Een blog handelend over verhalen
achter de muren, stories from behind walls.