ALS JE ALLES VERLOREN HEBT, WAT VALT DAN NOG TE VERLIEZEN ?

Trust or not ? Wanneer alles weg is, blijft ook geen vertrouwen meer
over, en het gebrek hieraan maakt mensen kwaad, wat gevoelens
van onrecht, en onrechtvaardigheid oproept . Dit roept dan terug
ergere situaties op, dit is te herkennen in de bredere gevangeniscon-
text en management (Dixit Liebling 2015).
Zij stelt dat een gebrek aan hoop en zingeving, gebrek aan rechtvaar-
dige behandeling en erkenning, en een laag niveau van vertrouwen,
een woede genereren, wat de dynamische veiligheid en het leven in
het algemeen in de gevangenis in gevaar brengt.