IS DE BASISWET 2005 IN GEVAAR ? ALARM.

De basiswet 2005 voor gedetineerden heeft als hoofddoel, naast
een grote rechtszekerheid voor gedetineerden ( wet op externe
rechtspositie 2006 ) ook het normaliseringsprincipe in te voeren
( = maximaal normale levensomstandigheden aanbieden binnen de
muren ).
Ondanks dat het overgrote deel van de wet na 11 jaar nog steeds
niet in voege is door het ontbreken van de broodnodige ministeriële
uitvoeringsbesluiten, wordt de wet zwaar onderuit gehaald door
nieuwe plannen. Met name het 10-punten programma uit het actie-
plan van de regering, voor meer veiligheid, bepaalt onder meer het
herzien van de basiswet gevangeniswezen, in functie van de nieuwe
uitdagingen.
Het is niet echt duidelijk of de basiswet voor iedereen zal worden
aangepast ( verstrengen ? ). Wetende dat het gevangenisleven juist
een biotoop is voor radicalisering ( zie ook Trust – artikel ) is deze
wending totaal tegengesteld aan de goede bedoelingen van de ba-
siswet. Met name mede door het normaliseringsprincipe de kans op
herstel exponentieel verhogen.
Beangstigend vooral is de onduidelijkheid, en ook het stilzwijgen van
het kabinet Geens. Mr. Geens spreekt met name in zijn beleidsnota
dat in de basiswet enkele bepalingen dienen aangepast, zonder in
details te gaan.