CIPIERS LANGDURIG ZIEK . WAAROM ?

In een doctoraatsonderzoek van criminologie deed mvr. Hanne
Tournel onderzoek naar de meer dan gemiddelde langdurige afwe-
zigheid door ziekte bij penitentiaire ambtenaren. Volgens haar
voelt de beroepsgroep zich ondergewaardeerd en gedemotiveerd,
heeft weinig of geen hechting met de organisatie.
Zij spreekt van echte detentieschade bij het bewakingspersoneel.
Haar woorden .. werken in een zieke organisatie maakt mensen
ziek.
Wanneer wordt deze zware kanker bij justitie aangepakt ? Het kan
allemaal zoveel beter. Duizend en één maal hebben we het al
geschreven. Tientallen, neen honderden studies wijzen aan dat het
scheef loopt. Hoeveel langer, en hoeveel meer leed is nodig om het
nodige budget te vinden ?
Tienduizenden mensen ( klanten / personeel / families ) zijn er bij
betrokken, en dan spreken we nog niet over toekomstige slachtoffers.
Doe er iets aan. Blijf je niet verschuilen achter die magische, maar on-
zinnige woorden : geen budget.
De kennis is er wel, maar niet de politieke wil !