OPEN DEUR VANDAAG IN DE NIEUWE WANDELING .

Donderdag 29 september. Stakingsdag, ook in den bak. Kader en
directeurs vervangen de cipiers, samen met de stadspolitie. Vandaag
geen veiligheidscontroles ( appels ) zoals anders tot vervelends toe.
Vandaag mag iedereen beschikken.
Maar veel belangrijker is wat volgt :  ZIJN  CIPIERS  NOG  ALTIJD
EN  ALLEEN  SLEUTELBEWAARDERS ?
Neen zou ik durven stellen, als je vandaag bekijkt. Vandaag kon veel
anders. En waarom niet altijd ? Mr. Geens, Minister van Justie, let op,
de prof spreekt, en we halen er prof. Beyens bij ( Hoogleraar vak-
groep Criminologie (Penologie) VUB ; uit haar interview in de Stan-
daard van vrijdag 13 mei 2016.
” Gedetineerden moeten meer autonomie krijgen, ze zouden niet als
afhankelijke kinderen moeten wachten achter de deur tot het eten
wordt rondgebracht. Bewakers moeten coaches worden en bewakers
van humane detentie. Dit vergt een veel fundamenteler ommezwaai,
dan wat er vandaag op de tafel ligt.
Of samen op de koffie, het verhaal van Marc Den Dodo al gelezen ?