EEN CIPIER IN DE BIECHTSTOEL .

Ik mag zijn echte naam niet noemen, dus sprak ik hem aan met Thomas.
Thomas Van Aquino, een wijsheer. En wijsheren spreken wijze woorden.
Of het daarom de waarheid is, laat ik aan Uw oordeel over.
Hij begon zijn verhaal met : ” ik heb zwaar gezondigd, maar onze werk –
druk ligt vandaag de dag zodanig hoog, dat ik door een teveel aan opdrach-
ten, die mekaar opvolgen, misverstanden, conflicten, discussies, woorden-
wisselingen, mijn geduld verloren heb. Ik ben ervan overtuigd dat wij als
cipier een belangrijke taak hebben als eerste-lijn contact, en vooral in de
opbouw van een vertrouwensrelatie. De gedetineerde goed bejegenen is
daarin heel belangrijk.
Wel, ik moet eerlijk zijn, ik kom daar niet meer aan toe. En ik vind dit zonde.
Dat is niet ik. De meesten werken zo op automatismen, dat dit alleen maar
aanleiding geeft tot meer conflicten. De stress is zo hoog, dat niemand
baat heeft bij die manier van werken en reageren.
Het zal U niet vreemd overkomen dat deze situatie niet de veiligheid ten
goede komt.
Vader, vergeef me, ik weet wel wat er zou dienen te gebeuren, maar ik blijf
me schikken aan Uw wil. Wees aub. mild in Uw straf, maar ons helemaal
opbranden is ook geen oplossing.
Laat Uw geestelijk licht over ons schijnen, en bescherm onze klanten. “