IS DANIEL TERMONT SCHULDIG ?

Gent 01.09
“Ik heb niets ondernomen om mezelf te verrijken, ik deed alles voor Gent
en zijn inwoners ter wille te zijn. En ja, ik heb met Optima misschien
daden gesteld te bestempelen als inschattingsfouten. “
Verwacht men niet dat iemand uit de politiek integrerder zou moeten zijn
dan eender wie ?
Weet je, papoe zit wel in den bak. Hij had ook geen intentie zichzelf te
verrijken, hij wou alles alleen maar doen om zijn 500 Vlaamse arbeiders-
gezinnen, werk te geven… maar de rechters zagen het anders.
Papoe was geen politieker, geen media-figuur. Papoe was één van ons, de
anonieme massa, die dagelijks zijn struggle for life doet, om te overleven.
Ja, het is hard om te leven met het feit : onderscheids der persoons. Papoe
kreeg 11,5 jaar bak  ( in de doze ). Termont krijgt media aandacht
( reclame ), en zelfs sympathie.
Mag het wel even, die frustratie ?
Zichzelf de macht verlenen, is dit ook niet een beetje verrijken . Jan met de
pet, ken jij de wedde van een burgemeester van een stad als Gent ? En het
feit van macht te hebben, is dit ook niet een vorm van persoonlijke ver-
rijking . Niet alles wordt alleen in geld vertaald….
Is Termont schuldig ?  Dat laat ik aan U over.