IK GA DEN BAK AFBREKEN .

GA  IK  EEN  BOM  PLAATSEN ?
Als je deze woorden schrijft denken de meesten dat je wilt uitbreken.
Je kent ze allemaal, die verhalen van Geert Hoste over Dendermonde en
de helikoptervlucht.. de kluchten van het gevangenisleven.
Maar neen, ik wil helemaal niet vluchten, ik heb het gisteren nog ge-
schreven naar mijn P.S.D. ( dossier behandelaar, psychologe ), ik vraag
helemaal niet om vrij te komen ( ook al is mijn straf te zwaar volgens het
delict ). Ik aanvaard mijn straf, ik aanvaard alleen niet de nutteloosheid
en onzinnigheid van de uitvoering. En daarom wil ik de huidige bak af-
breken.
Hoe ik dat ga doen, wel dat verklap ik U op onze facebook ( en binnenkort
ook blog ) ” Marc Dendodo “.
We schreven een totaal nieuw concept rond een modern detentiebeleid in
de 21-ste eeuw. Weldra kan U de volledige uitleg lezen.
Lees tevens ook ons verhaal van  ” Marc Den Dodo “, een waar gebeurd
verhaal.
Deze twee teksten plaatsen een bommetje onder de niet langer houdbare
situatie van een pervers detentiesysteem. Een perpetuum mobile. Wij
willen resultaten.
Wij willen een verfijnde maatschappij, een warme maatschappij.