IK SLOEG HAAR NEUS KAPOT .

Dit is het verhaal van M. & M.  ( Maurice en Mathilde), maar eigenlijk gaat
dit over zoveel meer dan fysiek geweld in de gevangenis. Dit is tevens het
verhaal van de directies, de vakbond, de minister, de ganse regering.
Keur ik nu tussen de regels goed wat gebeurd is ?
Neen, geweld op een ander persoon is  ” not done “, ” never “, maar het
gebeurt, hoe spijtig ook. En ja, je zou nog schrikken hoeveel vechtpartijen
er zich voordoen in de gevangenis. Ik zou het durven stellen  : het is dage-
lijkse kost, gaande van zware woordenwisselingen, tot op de vuist gaan,
en ja, zelfs elkaars gezicht vertimmeren. Ook ergere dingen zijn helemaal
niet uitgesloten.
Mag ik het systeem hiervoor verantwoordelijk stellen ? Ja, ik moet het zelfs
doen. Als ik eerlijk ben met mijn boodschap van dubbele liefde moet ik
daar de aandacht op vestigen, en de pijnpunten aanraken.
Maar Marc Den Dodo toch, nu ga je totaal de mist in. Nu ga je over de
streep. Het is M. zijn schuld, en alleen hij moet de gevolgen ervan dragen.
Welnu, ik wil U eerst wat anders vertellen… en misschien gaat jouw
lichtje dan ook branden.
Lees ook :  De Ware feiten, Wie heeft echt schuld ? Kon dit voorkomen worden ?
Echt een andere kijk, met maar één resultaat  ”  een betere wereld  “.
Geen gebroken neuzen meer !