Wesley

Ik wil het hier niet hebben over mijn eigen gevangenisleven in detentie. Ik wil zelfs helemaal niets of weinig aanbrengen. Een korte inleiding en een even kort slot. Ik wil met name Wesley zelf aan het woord laten. Ik wil een authentiek verhaal brengen en aantonen hoe iemand met een lager IQ het leven in de gevangenis aanvoelt. Deze tekst is een soort neerslag van een gesprek met Wesley in RG Gent.

“Hallo,
Op 7 oktober 2015 ben ik opgepakt voor mijn feiten. Heel de dag heb ik in het politiebureau gezeten. Rond 17u hebben ze met handboeien aan tot in de rechtbank gebracht. Daarna naar de gevangenis van Gent. Ze behandelden me als iemand die een moord heeft begaan, maar zo ben ik niet. Ik heb een IQ dat minder is dan 70. Ik hoor niet in de gevangenis maar wel in een psychiatrische instelling daar kunnen ze me volgens mijn advocaat beter helpen. Ik voel me hier niet op mijn plaats: mijn celgenoot slaat me, ik mag niet bewegen, ik snurk een beetje en daardoor maakt hij me steeds wakker. Ik voel me hier echt machteloos, ik voel me echt niet goed, zo elke dag opgesloten in een cel. Tussen 10u en 11u30 mag ik buiten op de binnenkoer en de rest van de dag zit ik in de cel. Dat is echt niet leuk. Ik heb een grote achterstand in lezen en schrijven en ben op zoek naar mensen die me kunnen helpen. Ik voel me hopeloos sinds ik hier zit en kan alleen maar denken en denken. Zo geraak ik niet verder. Ik zit elke dag tussen deze vier muren. Ik heb hulp nodig.”

Tot hier Wesley. Veel woorden, weinig inhoud zou je denken. Maar niets is minder waar. Wie wat bekend is met justitie en haar werking herkent zeker enkele fenomenen. Met name iedereen over dezelfde kam scheren, en op een “onmenselijke” manier behandelen. Christus zei “eco homo”, aanziet de mens.. en ga er ook zo mee om. Hoe kan je als rechter, onderzoeksrechter, gevangenisdirecteur met mensen van vlees en bloed, maar ook met een persoonlijkheid zo om gaan? Ik zou mijn diploma verbranden uit eerlijke schaamte. En ja, zij doen hun opgedragen werk, maar kun je met dergelijk hoog IQ (> 125) en opleiding, dit zo maar laten gebeuren? Het is hier en individueel dat men moet opstaan en niet zomaar aan de zijlijn blijven staan.

Helaas worden nog al te veel verdachten, beschuldigden, beklaagden, veroordeelden,.. over dezelfde kam geschoren: quantité négligable. Heel veel politici, rechters, andere hoge functies binnen de FOD Justitie zijn carrièrejagers. Het gaat niet om de mens, maar om het resultaat. Hun resultaat, goede statistieken (naar hun normen), voldoende stemmen. Deze situaties zijn schrijnend. Wat er ook gebeurt, mensen verdienen steeds een menselijke, aangepaste behandeling.

Beste politici, rechters, gevangenisdirecteurs, bewakers, het kan en moet DRINGEND anders. Jullie hebben de kracht en de kennis. Blijf niet langer aan de kant staan. Laat niet nog langer Wesley-situaties bestaan.

Beste lezers, Schrijf een klein briefje of kaartje naar Wesley. Hij heeft niets. En niets is hier echt wel niets. Een kort woordje zal hem deugd doen. Zijn adres is Wesley, Nieuwe Wandeling 915, Nieuwe Wandeling 89, 9000 Gent.

 

De redactie