Minister van justitie wordt voorgelogen

Minister Koen Geens wordt zeker een roze bril opgezet wanneer hij in contact komt met het penitentiair beleid. Die man weet echt niet wat er heden ten dage omgaat in zijn penitentiaire instellingen. Toen onze blog, The Port to Hello melding maakte van een aantal echt gebeurde verhalen of ervaringen, schreef zijn administratie hierover ,”halve waarheden en hele leugens, niet van hoog niveau, soms beledigend en geeft een verkeerd beeld van wat er in de gevangenissen gebeurt”.

Op één punt moet ik hen gelijk geven, het zijn maar halve waarheden omdat we de volle waarheid niet durven of mogen schrijven. Die is veel erger, onze artikels zijn meestal nog geschreven met een ” zachte pen” om toch maar niet iedereen een afkeer te doen krijgen. Normale mensen zouden de echte volle waarheid als fantasie beschouwen en ongeloofwaardig. We moeten het ministerie andermaal gelijk geven als het gaat om de “hotelfunctie”, men heeft overal een zware inspanning gedaan om de materiële kant te optimaliseren. Hygiëne, eten en een dak boven je hoofd, dat loopt allemaal en stuk beter dan bij die onschuldige bootvluchtelingen, maar daar stopt het dan ook mee. Als we naar de grijze zone gaan: heropvoeden, respect voor de persoon en zijn kwaliteiten, de zorgopdracht en individuele trajectbegeleiding, dan moet Prof. Minister Geens een onvoldoende geven aan zijn instellingen, zelfs geen tweede zit. We zijn er van overtuigd dat hij gans andere statistieken krijgt, dat er hem een totaal ander beeld wordt voorgehouden van de realiteit.

Ik daag de minister of zijn kabinet uit om eens via een forum of zelfs gewoon schriftelijk in duel te gaan met gedetineerden. Wij zijn kandidaat, niet uit frustratie maar omdat we overtuigd zijn dat het anders en beter kan, met een veel positiever resultaat voor de maatschappij. Eminente proffen, eerbiedwaardige instellingen, zelfs zijn eigen directeurs hebben een betere visie. Zelfs de vrijheid van spreken en schrijven is niet gegarandeerd in detentiehuizen en dit zijn geen “halve waarheden”, ik heb er het bewijs van op papier.

In een ander leven had ik het voordeel een enorm respect te hebben voor de goede bedoelingen van deze eminente prof maar dat hij aub deze valse apostelen ontmaskert en de keuze maakt voor een radicale ommezwaai van het detentiebeleid, koste wat het kost, en om het individu en de maatschappij toekomstgericht beter te dienen.

Dat het kan is reeds bewezen in de Scandinavische landen.