Universiteit Gent : doctoraatswerk

Aan de Gentse universiteit zijn een aantal assistenten volop bezig aan een doctoraatswerk rond behoud van spreekrecht als gedetineerde. Positief alvast dat men daarover publiceert, laat ons hopen dat het een stap in de goede richting is om daadwerkelijk spreekrecht te garanderen. Dit is iets waarvan ondergetekende kan getuigen dat dit op heden helemaal niet zo is.

Let’s hope!

Marnic