Gevangenisbewaker

Aan PB’ers en Pa’ers aller gevangenissen: een grote “Mea culpa”

Wanneer men met zijn pen de grens van het fatsoenlijke overschrijdt, dan is het moeilijk om dit nog recht te zetten. In één van onze artikels op the Port-to-hell-o werd de vaststelling gedaan dat “autochtone” en “allochtone” gedetineerden niet op dezelfde wijze worden behandeld, waarbij de balans positief was in het voordeel van de allochtonen. Ik wil me als stichter van the Port-to-hell-o graag verontschuldigen tegenover de bewakers die zich geviseerd voelden, dit was helemaal niet de bedoeling. Ik ben ervan overtuigd dat de grote meerderheid van het beveiligingspersoneel doet wat zijn opdracht is, zonder discussie, maar de klacht gaat veel dieper. Het gaat om de uiteindelijke hoofdverantwoordelijke van het systeem, de FOD Justitie. Zij bepalen de aard van de opleiding van de veiligheidsmensen en oordelen over de vakbekwaamheid. In de huidige context is het zo dat er veel meer verwacht wordt in de praktijk van een chef dan voorzien. Hij moet soms gedeeltelijk psycholoog of maatschappelijk werker spelen, maar zijn opleiding, noch zijn loon zijn navenant. Wanneer men twee heel verschillende en uiteenlopende culturen in dezelfde, beperkte ruimtes plaatst, ontstaan vaak spanningen. Het is normaal dat men de typische “kibbelcultuur” van de ene groep wat makkelijker door de vingers ziet om erger te voorkomen. Dat men strenger optreedt tegen autochtonen is ook normaal want men weet dat men bij hen gemakkelijker discipline afdwingt. Zijn dit fouten of tekortkomingen? Helemaal niet, het is eigen aan de mensen en het mag gezegd worden dat er verschillen zijn. Dat heeft niks met racisme te maken en is ook niet racistisch bedoeld. Ik weet dat er heel wat cipiers zich op vrijwillige basis extra informeren of scholen in menselijk gedrag en hoe daarmee om te gaan (groepsdynamiek). Dit is hen totaal niet gevraagd maar toch doen ze het. Chapeau voor hen, het kan hen alleen verrijken van geest want een euro extra zien ze er niet voor. Meer dan uw werk doen verdient niet enkel een applaus maar ook wel een financiële beloning. Misschien een duidelijk opdracht voor de vakbond.

Men moet zich toch eens de vraag stellen waar de budgetten van Justitie naartoe gaan. Justitie zal in 2015 dubbel zoveel kosten als in 2000 en ik kan me niet voorstellen dat alle cipiers dubbel loon ontvangen. De vraag is of het resultaat ook dubbel zo hoog is naar verbeterde werking tegenover gedetineerden. Men slaagt er nog niet in om de basiswet 2005, dringend goedgekeurd door toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck, volledig in te vullen. Vele artikels wachten nog op uitvoeringsbesluiten. Laat ons hopen dat de huidige minister Geens wel een aantal positieve zaken kan realiseren en laat ons dan niet alleen naar de rechtbanken kijken maar ook een belangrijke, positieve evolutie realiseren voor de gevangenisbewaarders.

We kijken uit naar een constructieve dialoog!
Marnic van the Port-to-Hell-O